Eelze Hellemans – Tandheelkundig Centrum De Ripperda – Haarlem

Eelze Hellemans

Eelze Hellemans

Mondhygiënist
Beschikbare dagen:
  • Woensdag
  • Donderdag

Werkzame dagen wo

Ingeschreven in het vakgerelateerde kwaliteitsregister
Lid van een vakgerelateerde beroepsvereniging
[Gevolgde na- en bijscholing in afgelopen kalenderjaar [aantal] uur, waarvan [aantal] uur bij door het kwaliteitsregister goedkeurde trainingen.]
Relatie tot de praktijk: In Dienst

Terug naar overzicht